Preguntas e respostas sobre o coronavirus no eido laboral

UGT vén de editar un documento sobre as preguntas e respostas sobre o Covid-19 nas relacións laborais, elaborouse para dar contestación áxil a algunhas das cuestións máis importantes que poden xurdir entre os traballadores e traballadoras.

DOCUMENTO SOBRE PREGUNTAS E RESPOSTAS MÁIS FRECUENTES SOBRE O CORONAVIRUS

Leer mas…

UGT insta a sumarse á Folga Mundial polo Clima

Os recentes informes sobre o estado da biodiversidade do IPBES, que sinalan que preto dun millón de especies entre animais e plantas atópanse ao bordo da extinción como consecuencia das actividades humanas, e do informe do IPCC sobre o incremento da temperatura media global en 1,5 º C, alertan da deterioración dun gran número de ecosistemas, tanto terrestres como mariños, así como do punto de non retorno fronte ao cambio climático. 

 

Leer mas…

Galicia é a terceira comunidade que rexistra máis accidentes laborais graves e mortais, que se incrementan nun 6,25% no primeiro caso e un 26,3% no segundo

Unha análise dos datos de sinistralidade laboral en Galicia dos seis primeiros meses do ano, último dato facilitado polo Ministerio de Traballo, amosa un panorama preocupante ante o cal urxe tomar medidas porque a sinistralidade non pode converterse nunha característica inherente ao mercado laboral desta comunidade.

Leer mas…

A sinistralidade laboral sube en Galicia no último ano un 2,39% e nos dous primeiros meses de 2019 os accidentes mortais incrementáronse nun 125%

Un ano máis, este 28 de abril, convértese nunha data na que os sindicatos van alzar a súa voz en lembranza e recoñecemento público de todas as persoas traballadoras vítimas dun accidente laboral ou dunha enfermidade profesional. Esta data tamén serve para denunciar e poñer en evidencia que os danos derivados do traballo son evitables e que tanto as empresas como as administracións teñen grandes responsabilidades nesta materia. No 2019, o 28 de abril UGT o celebra baixo o lema “Traballos tóxicos. 28A: Toma o control.

Leer mas…

Neste 28 de abril, UGT denuncia os "Traballos tóxicos. Toma o control, esixe un traballo sen riscos"

Manifesto 28 de Abril de 2019

Cartel 28 de abril de 2019

Un ano máis, este 28 de abril, Día internacional da saúde e seguridade no traballo, UGT-Galicia ten que denunciar a incesante lacra que supoñen os accidentes laborais e as deficiencias que se continúan observando no eido da prevención e do coidado da saúde no traballo.

Leer mas…

A evolución da sinistralidade nos primeiros meses de 2016, con 22 falecidos, sitúa a Galicia á cabeza do Estado cunha incidencia que duplica a media estatal

Os datos referidos á sinistralidade rexistrada en Galicia nos seis primeiros meses do ano reflicten que esta non cesa e, ademais, os accidentes de carácter mortal sitúan a esta comunidade á cabeza do Estado no relativo aos índices de incidencia, é dicir, cando se relaciona o número de accidentes coa poboación asalariada. É evidente que, á vista dos datos, aínda

Leer mas…

Páginas