Afiliación

Que vantaxes supón afiliarse a UGT?

As vantaxes de estar afiliado/a a un sindicato organizado e estruturado, como UGT, son numerosas:

Información e asesoramento permanente

Gabinetes Xurídicos Especializados (avogados/as laboralistas, etc.)
Contratación, salarios, vacacións, nóminas, xornadas, convenios colectivos, liquidacións, finiquitos, xubilacións, pensións, Seguridade Social, despedimentos, etc.
Expedientes de regulación
Protección por desemprego
Prevención de riscos laborais
Formación contínua adaptada aos postos de traballo
Formación sindical específica aos delegados/as de persoal, membros de comités e delegados/as de Saúde Laboral

Outros servizos

Vacacións, viaxes e hoteis 
Campamentos infantís de verán
Ocio: residencias, tempo libre
Establecementos concertados
Seguro de Accidentes en caso de morte, a partir dun ano de afiliación ininterrumpida a UGT

 

 

Contía das cotas de afiliación a UGT para 2024

Cota Básica
  • Federación de Industria, Construción e Agro (FICA-UGT): 15,50 euros mensuais
 
  • Federación de Servizos, Mobilidade e Consumo (FeSMC-UGT): 15,20 euros mensuais
 
  • Federación de Servizos Públicos (UGT-SP): 15,50 euros mensuais
 
Cota Reducida (tipo B)
10,15 euros mensuais
Aplicarase aos afiliados e afiliadas cuxos ingresos anuais íntegros procedentes de rendas de traballo ou de protección por desemprego sexan iguais ou inferiores en cómputo anual á cantidade de 14.000 €
 
Cota Especial de Xubilados (tipo C)
7,25 euros mensuais
Aplicarase ás persoas adscritas á Unión de Xubilados e Pensionistas (UJP) cuxos ingresos anuais íntegros sexan superiores á cantidade de 7.000 €
 
Cota Especial de UPA e UPTA
5,08 euros mensuais
Aplicarase aos seus afiliados e afiliadas
 
Cota Especial Asalariados (tipo D)
4,35 euros mensuais
Aplicarase aos afiliados e afiliadas cuxos ingresos anuais íntegros procedentes de rendas de traballo sexan iguais ou inferiores á cantidade de 7.000 €
 
Cotas Especial de Parados (tipo D)
4,35 euros mensuais
Aplicarase aos afiliados e afiliadas que se atopen en situación de paro e carezan de ingresos ou prestacións
 
Cotas Especial de Parados (tipo D)
4,20 euros mensuais
Aplicarase ás persoas adscritas á Unión de Xubilados e Pensionistas (UJP) cuxos ingresos anuais íntegros sexan iguais ou inferiores á cantidade de 7.000 €
 
Cota Especial de Estudantes (tipo E)
1,00 euro mensual
Aplicarase a estudantes menores de 25 anos e que non teñan ningún tipo de ingresos