A precariedade e a rotación na contratación seguen a ser as eivas do mercado de traballo galego

Diminue a a afiliación e aumenta o paro rexistrado en Galicia

​UGT-Galicia considera que o dato do paro rexistrado do mes de agosto en Galicia novamente pon de manifesto os altos índices de rotación laboral e precariedade, eivas que están lastrando ao mercado laboral da nosa Comunidade. Esta debilidade traslúcese no feito que tanto as mulleres como os mozos menores de 25 anos seguen sendo os colectivos máis prexudicados polo desemprego en Galicia.

Leer mas…

Descende o paro pero aumenta a mala calidade do emprego, só o 6,61% da contratación é indefinida, e do desemprego, hai fóra do sistema máis de 70.000 desempregados en Galicia

Se ben é certo que os datos feitos públicos hoxe polo Servizo de Emprego Público Estatal, reflicten unha importante contracción do desemprego en Galicia, tamén hai que subliñar que a mala calidade do emprego que se crea continúa aí, con altas taxas de temporalidade, parcialidade involuntaria e unha recuperación do mercado laboral marcada pola estacionalidade e as contratacións da época estival. Por isto, para UGT-Galicia, non pode haber lugar para a euforia, senón que urxe traballar por un modelo económico que garanta un mercado laboral estable e con dereitos.

Leer mas…

Baixa o paro, aínda que empeora a calidade do emprego que depende basicamente do sector servizos

Hoxe fixéronse públicos os datos do paro do mes de xuño e, como ven sendo habitual, baixa o paro pero empeora a calidade do emprego e a a protección das persoas que están en situación de desemprego, o que potencia a risco de pobreza e exclusión social entre os fogares. Ademais, a creación de emprego resulta claramente estacional, dependendo do sector terciario, un emprego marcado, sobre todo, pola temporalidade e parcialidade.

Leer mas…

UGT-Galicia considera que urxe un plan de choque polo emprego de calidade e derrogar a reforma laboral

Segundo os datos facilitados hoxe, en Galicia contráese o paro no mes de maio nun 3,26%, un 2,7% no resto do Estado. Así, hai nesta Comunidade un total de 160.805 persoas en situación de desemprego, 5.421 menos que no mes anterior. No Estado o número de persoas desempregadas ascende a 3.079.491, cunha contracción de 84.075. En relación a hai un ano, o paro baixa en Galicia nun 9%, 15.891 persoas desempregadas menos.

As mulleres, as máis prexudicadas pola evolución do mercado laboral

Leer mas…

UGT-Galicia propón un plan de choque polo emprego e mellorar a empregabilidade das persoas en paro

Aínda que o paro baixa, propio deste mes, despois das contratacións de Semana Santa e xa o comezo das contratacións do verán, é dicir, de novo un claro comportamento estacional, a UGT-Galicia preocúpalle moito o peso dos contratos a tempo parcial e os temporais, así como, o elevado volume de desemprego estrutural, de longa duración, sen dereito a prestacións, consecuencia da ausencia histórica das políticas de emprego axeitadas.

Leer mas…

UGT-Galicia denuncia que un mes máis, emprego temporal, estacional e precario

Os datos de desemprego feitos públicos hoxe evidencian, un mes máis, emprego temporal, estacional e precario. É dicir, á vista das estatísticas constátase que o mercado laboral é fráxil e inxusto. Ademais, tamén resulta evidente que a precariedade non impera só no emprego, senón tamén no desemprego.

Leer mas…

O paro reflicte a desigualdade do mercado laboral, as mulleres representan máis do 57% do desemprego

Se ben é certo que en Galicia baixa o paro nun 0,62%, cunha evolución máis positiva en relación ao que sucede no resto do Estado onde medra nun 0,1%, a pesar disto, a UGT-Galicia seguen a preocuparlle os riscos que afectan ao mercado laboral, o ensanchamento da fenda de xénero no desemprego, as elevadas doses de precariedade ou a estacionalidade do emprego xerado. Só o mantemento da actividade económica consegue que baixe o desemprego pero as eivas do mercado laboral galego continúan aí.

Leer mas…

Protexer ás persoas en desemprego, derrogar a reforma laboral e potenciar as políticas activas de emprego

Os datos referidos ao paro rexistrado no mes de xaneiro amosan un aumento do desemprego; unha baixada de afiliacións á Seguridade Social; que as mulleres e os máis mozos seguen a ser os máis prexudicados en termos de desemprego; que o sector servizos acarrea en termos absolutos o incremento do paro, o que amosa a estacionalidade do mercado laboral galego; que a contratación indefinida non chega ao 10%; e que a cobertura por desemprego continúa baixo mínimos.

Leer mas…

Precariedade no emprego e no desemprego

Os datos do paro publicados hoxe polo Servizo Público de Emprego, correspondentes ao mes de novembro, amosan que o número de desempregados acadou as 170.369 persoas en Galicia, con 625 persoas máis que no mes anterior (un 0,37%, fronte á baixada do 0,06% do resto do Estado), o que amosa que, de novo, a estacionalidade marca as estatísticas debido a que finalizou a temporada vacacional e novembro aínda non enganchou cos contratos de nadal.

Leer mas…

Páginas