UGT esixe unha Renda Mínima Xa que asegure a supervivencia dos máis desprotexidos pola crise

UGT esixe unha Renda Mínima Xa que asegure a supervivencia dos máis desprotexidos pola crise

A Unión Xeral de Traballadores esixe garantir unha Renda Mínima Vital ou Ingreso Mínimo Vital de maneira inmediata para atender a protección das persoas en situación de maior vulnerabilidade e que están a sufrir máis esta crise do coronavirus. Por iso, esixe acelerar o proceso de negociación e acordo, xa que a situación das persoas sen ingresos empeorou coa crise actual e necesitan de maneira urxente o acceso a unha prestación.

Cada día sen renda mínima é un día máis en que as familias non teñen recursos para poder vivir. UGT reivindica unha renda mínima urxente, cun carácter dinámico e inclusivo, coa finalidade de que quen ingresa na mesma, a través de medidas de fomento de emprego, poidan finalmente ingresar de novo no mercado laboral. Ten que ser un ingreso mínimo garantido, universal en todo o Estado e permanente en toda España, o que significaría constituír un alicerce máis do Estado de Benestar e un fito social desde o punto de vista de loita contra a pobreza. A prestación deberá perdurar mentres persista a situación de vulnerabilidade familiar. A inserción é a clave para sacar ás persoas desa situación.

Non deixar a ninguén atrás

O sindicato lembra que a crise da COVID-19 provocou cifras tan dramáticas como que haxa un millón de desempregados máis, dos cales o 40% non cobra ningunha prestación; un de cada catro fogares está en risco de pobreza ou exclusión social; e que haxa 700.000 fogares sen ningún ingreso, máis dun millón de fogares con todos os seus membros en paro e 33.000 persoas sen fogar.

Para o sindicato, estas cifras son inadmisibles. Desde o inicio desta crise, UGT insistiu en reivindicar de maneira constante a necesidade de estender de maneira urxente a protección a todos os colectivos desfavorecidos, pois a cobertura da protección por desemprego no noso país deixa a moitos desempregados sen ingresos e a rede social aprobada polo Goberno, reivindicada por UGT e a pesar da súa extensión, tampouco chegou a todas estas persoas.

Para UGT, a Renda Mínima é unha ferramenta clave, que, se se consegue articular ben e logra alcanzar a todos os colectivos desfavorecidos, pode converterse no elemento determinante para que a saída da crise do noso país sexa máis rápida e sen que a nosa sociedade pague ningunha factura en termos de pobreza. Con 700.000 fogares sen ningún ingreso, persoas que, ou ben non teñen prestacións, ou traballaban na economía mergullada e non poden acceder a ningún tipo de ingreso, ou non poden atopar ningún traballo debido ao confinamento, esta renda mínima faise imprescindible para garantir a súa supervivencia. Para iso, e co fin de que alcance a todos os potenciais beneficiarios e beneficiarias, o papel coordinado dos tres niveles de Administracións Públicas é fundamental.

As Administracións teñen que poñer todo do seu parte para chegar a todos os grupos que se atopan en maior grao de exclusión.

Máis aló da crise do COVID-19

Ademais da esixencia específica da Renda Mínima urxente debido ao empeoramento da situación pola crise, UGT leva reivindicando desde hai anos a necesidade de contar cunha renda mínima no noso país, do mesmo xeito que existe nos países da contorna europea, e onte precisamente cumpríronse catro anos desde que presentásemos ao Congreso dos Deputados unha ILP de Prestación de Ingresos Mínimos avalada por máis de 700.000 firmas. UGT lembra que as políticas de austeridade do PP recortaron o gasto público social e multiplicaron a pobreza no noso país, ata tal punto que hoxe o gasto social en España é dos máis baixos de Europa, moi por baixo do seu desenvolvemento económico.

Para o sindicato, resulta urxente e imprescindible impulsar a protección social das persoas, máis aínda despois desta crise, mediante unha nova prestación non contributiva da Seguridade Social e un elemento de enorme importancia para reforzar o noso Estado de Benestar, co que moitas persoas poderían saír dos índices de pobreza severa que aburan a unha parte importante da cidadanía. Trataríase dun paso adiante, pero UGT reclama a súa posterior tramitación como lei no Parlamento e non renuncia ao debate da Iniciativa Lexislativa Popular ( ILP) de Prestación de Ingresos Mínimos avalada por máis de 700.000 firmas que presentou ao Congreso dos Deputados fai catro anos e que se atopa desde entón en tramitación.

Máis aforro e máis investimento

O establecemento desta prestación estatal debería supoñer, á parte do dereito subxectivo, igualitario e universal a un ingreso mínimo, un aforro dos recursos que, de forma moi diferenciada destinaban a rendas mínimas as comunidades autónomas, o cal libera recursos para reforzar ámbitos fundamentais da súa actuación, como os servizos sociais, e non para reducir o gasto público e manter necesidades insatisfeitas. O papel de comunidades autónomas e as entidades locais é fundamental para chegar a todas as persoas que necesiten beneficiarse desta medida, polo que temos que instar a todas as Administracións a que colaboren niso coa máxima intensidade.

UGT expón que, competencialmente, unha renda mínima vital non debe expor problemas en tanto que é unha prestación da Seguridade Social e dereito subxectivo igual en todo o Estado. Con todo, non se pode furtar o papel que constitucionalmente lles corresponde ás comunidades autónomas en dous ámbitos esenciais: a xestión material da prestación e a posibilidade de complementala con achegas reguladas e financiadas en cada autonomía. A claridade no recoñecemento deste aspecto, así como o pacto político firme entre os dous niveis implicados da Administración constitúen aspectos esenciais para o peche con éxito e estabilidade deste enorme paso social.

 

 

 

 

 

Fuente: UGT-Galicia