RECOMPILATORIO NORMATIVO COVID 19

RECOMPILATORIO NORMATIVO COVID 19

Actualizado ao 29 de outubro de 2021

ORDE do 26 de outubro de 2021 pola que se modifica a Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 21 de outubro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia   
ORDE do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia   

RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 21 de outubro de 2021, polo que se declara a finalización da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020 como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.  

DISPOSICIÓNS BOE CON MEDIDAS ECONÓMICAS E LABORAIS   

DISPOSICIÓNS BOE CON MEDIDAS EN SANIDADE, SERVIZOS, SOCIAIS, SAÚDE PÚBLICA, XESTIÓN DE RESIDUOS E HIXIENIZACIÓN   

DISPOSICIÓNS BOE CON MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDADE   

DISPOSICIÓNS BOE CON MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE   

DISPOSICIÓNS DA XUNTA DE GALICIA   

DISPOSICIÓNS DO DIARIO OFICIAL DA UNIÓN EUROPEA   

LISTA DE ACTIVIDADES ESENCIAIS

RECOMPILATORIO NORMATIVO COVID-19 2020   

RECOMPILATORIO NORMATIVO COVID-19 XANEIRO-AGOSTO 2021

 

Fuente: UGT-Galicia