A brecha de xénero nas prestacións por desemprego agrávase tras a COVID-19

A Unión Xeral de Traballadores denuncia que as desigualdades entre homes e mulleres no mercado de traballo, con maiores taxas de paro feminino, interrupcións nas súas carreiras de cotización, máis temporalidade, salarios inferiores, etc. está a aumentar a brecha de xénero nas prestacións por desemprego. Neste sentido, os homes perciben máis prestacións contributivas de desemprego que as mulleres, con contías máis altas, mentres que son elas as que perciben maiores prestacións asistenciais. Así o recolle o sindicato no informe “Mujeres á fronte, mulleres á retagarda. COVID-19, emprego e protección social”, onde sinala que, no mes de marzo, o 53% das persoas beneficiarias do conxunto de prestacións por desemprego foron mulleres, por un 47% de homes.

Con todo, se temos en conta o tipo de prestación recoñecida, as mulleres son o 49,17% da prestación contributiva, mentres son maioría no nivel asistencial, como o subsidio desemprego (54,36%), chegando ata máis do 60% como beneficiarias do subsidio agrario ou na Renda Activa de Inserción. Desta forma, nesta última modalidade, o 64,56% de perceptoras son mulleres e no Programa de Activación para o Emprego, tamén máis do 60% das persoas beneficiarias son elas. Brecha tamén na contía da prestación UGT denuncia que, ademais de existir unha brecha de xénero na percepción das prestacións, tamén existe na contía das mesmas. A brecha na contía media bruta diaria da prestación por desemprego alcanza o 18%.

Neste sentido, os homes cobran 30,71€ de contía bruta media diaria mentres as mulleres cobran 26,11€. Por tanto, as mulleres cobran 4,6€ menos ao día que os homes, que se traduce nunha brecha de xénero que alcanza o 17,98%. Esta diferenza é o resultado da brecha salarial que sofren as mulleres cando están a traballar, os seus salarios son menores e, por tanto, os seus biques de cotización son menores e tradúcense en contías inferiores na prestación contributiva por desemprego. Estes datos poñen de manifesto como as mulleres son maioría das beneficiarias das prestacións de carácter asistencial, debido ás dificultades para acceder e manterse no emprego e a súa dificultade para xerar dereito á prestación contributiva, na que é necesario como mínimo, ter un período mínimo de cotización de trescentos sesenta días dentro dos seis anos anteriores á situación legal de desemprego.

O COVID-19 agravou as desigualdades laborais de xénero Todo iso viuse agravado pola crise do coronavirus, onde as mulleres foron as máis afectadas pola pandemia, un 56,16% do total de persoas que a sufriron de maneira máis directa. Isto é debido a que elas estiveron máis expostas tanto pola concentración do desempeño de traballos de primeira liña durante a crise sanitaria, como pola asunción de coidados na familia que veu sendo tradicional nos fogares. Desta forma, as mulleres son maioría nos que foron chamados traballos de primeira liña, con 1.310.000 mulleres ocupadas nestes sectores de actividade, por 401.700 homes.

En concreto, as traballadoras das Actividades Sanitarias e de Servizos Sociais son maioría, o seu traballo está infravalorado e soportan unha brecha salarial do 29,33 % fronte aos seus compañeiros. Fóra das mulleres ocupadas nas Actividades Financeiras, todas as mulleres que están a traballar na primeira liña da crise sanitaria, e nos denominados traballos esenciais, perciben salarios inferiores aos homes. Avanzar en igualdade é determinante para unha recuperación xusta e eficiente Por todo iso, UGT reclama a necesidade de estimular políticas centradas en favorecer o emprego da muller e acabar coas desigualdades de xénero no plano social e laboral. A crise do coronavirus puxo de manifesto a desprotección das mulleres no mercado de traballo, cando foron precisamente elas, de forma maioritaria, as que sostiveron a este país nos sectores de primeira necesidade e nos coidados dos familiares. Neste sentido, o sindicato considera imprescindible que as mulleres sexan o centro dos plans de recuperación e evitar que os limitados logros en materia de igualdade alcanzados durante esta última década, non retrocedan por culpa da pandemia. Avanzar en favor de máis e mellores empregos para as mulleres, maiores salarios e unha mellor protección social e laboral en beneficio delas será o factor máis determinante para que o noso país recupérese de maneira máis rápida, eficiente e sen deixar a ninguén atrás.

 

INFORME

 

 

Fuente: UGT-Galicia