25N: Fronte ás violencias contra as mulleres NIN UN PASO ATRÁS

Fecha: 17 Nov 2022

25N: Fronte ás violencias contra as mulleres NIN UN PASO ATRÁS

Con motivo do Día Internacional para a eliminación da violencia contra as mulleres, UGT e CCOO fixeron público un manifesto no que reiteran o seu compromiso coa erradicación de calquera forma de violencia contra as mulleres e fan un chamamento para combatelas ata a súa total eliminación, tanto dos centros de traballo como da sociedade no seu conxunto

CCOO e UGT chaman a combater a violencia contra as mulleres atallándoa desde as súas causas e aumentando todos os recursos de prevención para que non suceda. Chaman tamén a rexeitar e condenar os discursos negacionistas que poñen en perigo os avances, cuestionan as políticas públicas contra as violencias machistas e a educación en igualdade, revictimizando ás mulleres sobreviventes.

Ambas as organizacións advirten das escandalosas cifras da violencia, comezando polas mulleres asasinadas pola súa parella ou expareja, así como os feminicidios sexuais, familiares, sociais ou por substitución e lembran que as mulleres asasinadas non son senón a punta do iceberg das violencias machistas que, segundo algúns indicadores, están a crecer. De feito, segundo a Macroenquisa sobre violencias cara ás mulleres de 2019, elaborada polo CIS, 1 de cada 2 mulleres residentes en España de 16 ou máis anos sufriron violencia ao longo das súas vidas (case 12 millóns). E 1 de cada 5 sufrírona nos últimos doce meses (máis de 4 millóns de mulleres). Por iso, ambos os sindicatos:

• Esixen tolerancia cero fronte ás violencias contra as mulleres.

• Instan ao Goberno central e aos gobernos autonómicos e locais a dedicar recursos e garantir servizos de prevención e atención integral ás vítimas de todas as violencias machistas.

• Instan ás forzas democráticas a unha avaliación coidadosa e pormenorizada das 290 medidas do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e á elaboración de propostas máis ambiciosas e eficaces para a Estratexia estatal que ha de poñerse en marcha a partir de 2023.

• Subliñan a importancia do ámbito laboral para garantir a autonomía das mulleres sobreviventes ás violencias machistas. En consecuencia, reclaman o reforzo e a revisión das políticas activas de emprego para estas mulleres.

• Lembran que tamén existen violencias machistas no ámbito laboral, como o acoso sexual e por razón de sexo, ocultas e invisibilizadas porque non se contan. Comprométense a actuar, formando e sensibilizando tanto ao activo sindical como aos cadros de persoal nos centros de traballo; negociando e aplicando os protocolos de acoso sexual e por razón de sexo previstos na lexislación; e negociando plans de igualdade e medidas de acción positiva na negociación colectiva que contribúan á erradicación das discriminacións, os estereotipos e a violencia.

Finalmente, chaman ás traballadoras e traballadores, e ao conxunto da cidadanía, a participar xunto co movemento feminista nos actos reivindicativos do 25N.

 

ACCEDE AO MANIFESTO CONXUNTO (GALEGO) UGT CCOO

Fuente: UGT-Galicia