UGT-Xustiza denuncia ante os Tribunais á Dirección xeral de Xustiza por adxudicar prazas “a dedo” incumprindo a normativa da nova oficina fiscal

UGT-Xustiza denuncia que a Dirección Xeral de Xustiza vulnerou a Lei Orgánica do Poder Xudicial, conculcou o Modelo de Oficina Fiscal acordado entre o Ministerio de Xustiza e a Fiscalía Xeral do Estado e quebrantou a Xurisprudencia do Tribunal Supremo, ao establecer postos de libre designación, un por provincia, (a dedo) para funcionarios que non pertencen á Administración de Xustiza, prescindindo ademais da preceptiva negociación colectiva.

Tanto a Lei Orgánica do Poder Xudicial como o Modelo de Oficina Fiscal determinan que os postos de traballo das fiscalías e adscricións de fiscalías, só serán servidos por funcionarios dos corpos ao servizo da Administración de Xustiza. Con todo, a Consellería de Presidencia, Administración Pública e Xustiza fixo caso omiso e, incumprindo flagrantemente a lei, convocou prazas de libre designación que poderían ser ocupadas por funcionarios da Administración Autonómica e da Administración Xeral do Estado.

Para facer isto, a Consellería de Presidencia ata vulnerou o seu propio Decreto 124/2014 polo que se determina a estrutura e a organización da oficina fiscal en Galicia. No que no seu artigo terceiro establécese que os postos de traballo da oficina fiscal serán desempeñados por funcionarios ao servizo da administración de xustiza.

Ademais, a Dirección Xeral de Xustiza contravino a normativa e a xurisprudencia relativas ao dereito fundamental de negociación colectiva establecido no artigo 37.1 da Constitución, impedindo que levase á Mesa de Negociación este asunto e negándose a entregar ás organizacións sindicais a documentación necesaria para a negociación das relacións de postos de traballo da oficina fiscal en Galicia, a pesar das reiteradas alegacións e advertencias de UGT respecto diso.

UGT DENUNCIA O CAOS ORGANIZATIVO DA OFICINA FISCAL EN GALICIA CAUSADO POLA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA

Na Oficina Fiscal de Galicia non se está aplicando o modelo organizativo deseñado polo Ministerio de Xustiza e a Fiscalía Xeral do Estado. A falta de aplicación dos manuais de organización e procedementos e a permanente falta de recursos, provocan unha continua desorde e confusión no funcionamento diario da Oficina Fiscal de Galicia, que só se evita polo enorme esforzo de fiscais e funcionarios para sacar o traballo adiante.

O incremento da carga de traballo na Oficina Fiscal, como consecuencia do aumento das súas competencias, non se viu acompañado da creación de postos de traballo nin da actualización da aplicación informática da Fiscalía (Fortuny) para a súa integración co sistema de comunicacións Lexnet, o que multiplica o papel e o número actuacións que se deben realizar.

É de destacar que o número de funcionarios que traballan na oficina fiscal de Galicia é inferior ao número de fiscais. E que nalgunha das fiscalías ese dato é escandaloso: na Fiscalía de Área de Compostela o número de Fiscais é case o dobre que o número de funcionarios. Afastándose moito da cociente establecida pola Fiscalía Xeral do Estado dun funcionario por Fiscal.