Radiografía da fenda dixital en Galicia

Máis de 7.000 poboacións en Galicia non cumpren coas condicións básicas de conexión marcadas pola Axenda dixital
 

Todos coincidimos en sinalar a importancia da dixitalización no futuro do noso país. O mundo en liña ofrece innumerables oportunidades non só de desenvolvemento económico ou de comercio, senón de acceso á saúde, información ou lecer, proporcionando incalculables posibilidades de mellora da vida das persoas. Esa dixitalización depende fundamentalmente da capacidade investidora do país para desenvolver tecnoloxía e xerar as infraestruturas necesarias para garantir a  interconectividade de empresas, entidades e cidadáns.


O Sector de Comunicacións de UGT Galicia cre que, para acometer a profunda transformación que tal desafío implica, resulta imprescindible saber cal é a situación real e identificar necesidades e carencias a fin de garantir o éxito dun proxecto que, ao noso entender, debe implicar a toda a sociedade.


Segundo os datos solicitados polo Sector de Comunicacións de UGT Galicia, na nosa Comunidade aínda existen máis de 7.100 poboacións que non cumprirán co obxectivo marcado pola Axenda Dixital europea, segundo o cal, toda a cidadanía debería poder conectarse a Internet a unha velocidade de, polo menos, 30  megabits por segundo nos próximos anos. Tal déficit afectaría a unhas 117.000 persoas que, na súa práctica totalidade, viven e traballan no mundo rural.


Terceira comunidade con máis poboacións nesta situación


Pero estes problemas non só incumben ás velocidades de conexión básicas, senón tamén ás superiores. Hai outras 300 poboacións en Galicia onde é imposible conectarse a Internet a unha velocidade de 100  megas. Esta velocidade, recomendada en termos de calidade para poder acceder á sanidade a distancia, a educación en liña ou o visionado de vídeo en directo, precisa de cobertura de redes de fibra óptica hoxe inexistentes. Este dato sitúanos como a terceira CCAA con máis poboacións sen cobertura de alta velocidade de conexión a Internet, sendo a provincia da Coruña, con 131 poboacións, a terceira de España nesta lista negativa.


Aínda que o despregamento de redes de comunicacións en 4 G e fibra óptica mellorou  ostensiblemente nos últimos anos, ata o punto de colocarnos nunha situación comparativamente mellor que territorios veciños como Castela e León ou Asturias, por exemplo, aínda queda un longo percorrido para alcanzar unha cobertura plena de internet en Galicia, sendo necesario o desenvolvemento de novas redes de conexión, concretamente de fibra e 5 G, para unificar o territorio e garantir a conectividade futura.


A Axenda Dixital para Europa estipulaba que, para 2020, toda a cidadanía podería contratar un acceso de máis de 30  Mbits/ seg, con independencia da súa residencia. Tal garantía, segundo os datos achegados polo Goberno, non se cumpriría en 7.106 núcleos poboacionais situados principalmente na Galicia rural.  Segmentando por provincias, A Coruña acumula a maioría dos casos (2.557 poboacións e 48.000 persoas afectadas) seguida de Pontevedra, Lugo e Ourense.


Se focalizamos a análise en velocidades superiores apréciase unha mellora, aínda que aínda insuficiente. Se no ano 2019 ascendía a 3.346 o número de poboacións sen posibilidade de conectarse a Internet a unha velocidade de 100  megas, en 2020 este número descendeu a 293 localidades. A pesar desta melloría, con todo, Galicia aínda se sitúa no terceiro posto nacional por núcleos de poboación desconectados de redes de alta velocidade. 


A Coruña, a provincia con máis déficit, con 131 núcleos sen cobertura de 100 megas


Por provincias, A Coruña é a poboación con máis déficit, con 131 núcleos sen cobertura de 100  megas, o que a sitúa como a terceira de España con máis poboacións desconectadas de redes de alta velocidade. 
É evidente que, do mesmo xeito que no resto do país, en Galicia existe unha fenda dixital entre núcleos de poboación, entre a costa e o interior e, sobre todo, entre o mundo urbano e o rural, lastrando o desenvolvemento económico de comarcas enteiras e incidindo nunha  indesexada segregación dos cidadáns en función da súa localización xeográfica ou sector de actividade económica.


Máis de 600.000 galegos non posúen nin unha soa  competencia informática


Debemos sinalar que non só a falta de infraestruturas explica dita fenda dixital en Galicia. Un aspecto especialmente preocupante na nosa comunidade é a ausencia de competencias dixitais entre os desconectados de internet. Así, 641.00 galegos non posúen nin unha soa competencia informática, e outros 300.000 só acreditan competencias informáticas básicas. De feito, tres de cada catro galegos desconectados mostran un descoñecemento sobre o significado de internet (afirman que non é interesante nin útil) e polo menos a metade recoñece que non ten coñecementos suficientes para usalo. Menos dun 8% vincula a súa desconexión de internet á falta de banda ancha na súa residencia.


A fenda dixital é un lastre social


Tal e como expresa o noso órgano Confederal, “a fenda dixital como forma de desigualdade é xa un lastre social, económico e competitivo de primeira orde. Unicamente con sensibilización, negociación, acordos e acción política poderase acabar con ela”. Resulta evidente que non cabe deixar que sexan unicamente os criterios de rendibilidade económica os que regulen o investimento necesario, situación que unicamente serviría para acrecentar a fenda dixital xa existente. Sendo conscientes no Sector de Comunicacións de UGT Galicia desta situación e ante a realidade dos datos, entendemos imprescindible un esforzo común que implique a autoridades, partidos políticos e asociacións para reverter a actual realidade e acabar con esta secuela que ameaza o futuro desenvolvemento económico e social de Galicia.


Por todo iso, UGT insta ás autoridades galegas a tomar medidas de calado e impulsar políticas públicas non só para levar as imprescindibles infraestruturas dixitais ata o último recuncho do noso territorio, senón tamén para dotar aos excluídos dixitais de medios e formación para que todos os galegos poidan aproveitar as vantaxes e oportunidades que outorga o universo en liña, posibilitando con iso o seu pleno desenvolvemento como cidadáns e a súa contribución plena ao progreso de Galicia.

NOTA DE PRENSA COMPLETA
 

Fuente: FeSMC