O acordo de pensións é un pacto de futuro que restablece o consenso do Pacto de Toledo

Fecha: 01 Jul 2021

Goberno e interlocutores sociais asinan o acordo para a modernización das pensións 

O Secretario Xeral da Unión Xeral de Traballadoras e Traballadores, Pepe Álvarez, considera que o acordo para a reforma do sistema público de pensións é especialmente importante, tanto “polo seu contido como porque restablece o consenso e o acordo no marco do Pacto de Toledo”, roto en 2013 pola reforma unilateral do Goberno do PP. “Restablecer o principio de que todo o referente ás pensións ha de facerse con consenso é especialmente importante” afirmou.

Álvarez realizou estas declaracións durante o acto oficial de firma do Acordo para a modernización do sistema público de pensións que tivo lugar no Palacio da Moncloa, coa participación do Presidente do Goberno, Pedro Sánchez, e catro ministros do Goberno, ademais do Ministro de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, José Luis  Escrivá; o Secretario Xeral de CCOO,  Unai Xordo; o presidente de  CEOE, Antonio  Garamendi; e Vicepresidente de  CEPYME, Santiago Aparicio.

Revalorización das pensións, goberne quen goberne

“Restablecemos a revalorización das pensións conforme ao IPC, de tal forma que xa non dependerá do goberno de quenda, senón que se fará conforme ao custo da vida Goberne quen goberne” sinalou o Secretario Xeral de UXT en relación ao contido do acordo, destacando ademais que “mellora as expectativas daquelas persoas que terán que xubilarse involuntariamente, premia as longas carreiras profesións e mellora os coeficientes para a xubilación anticipada”.

Tras agradecer ao Presidente do Goberno que con este acordo cumprise o compromiso adquirido, lembrou que aínda quedan temas pendentes para unha negociación que non será fácil: “O que queda non será sinxelo, non pola parte empresarial, pero tampouco pola sindical. En 2011 fixemos un gran esforzo porque se aventuraba unha crise. Hoxe as condicións non son as mesmas e a negociación que hora se inicia será desde o fixado no acordo de 2011, e para que os actuais e futuros pensionistas teñan asegurado un futuro e unha calidade de vida”.

Tras preto dun ano de negociación, o Goberno e os interlocutores sociais alcanzaron o pasado luns 28 de xuño un acordo no marco de diálogo social que garante o poder adquisitivo das pensións ligando a súa revalorización anual ao IPC, derroga o factor de sustentabilidade aprobado en 2013 -que será substituído por unha fórmula que se negociará nos próximos meses-, e establécese un amplo conxunto de melloras, como a cotización á Seguridade Social de todas as persoas bolseiras, entre outras medidas.

O que se di e o que se asina

Preguntado polos medios de comunicación sobre as declaracións realizadas esta mesma mañá polo Ministro José Luis  Escrivá, nas que afirmaba que a xeración do  baby boom terá un lixeiro axuste na súa pensión, Álvarez sinalou que “anticiparse hoxe ao que vai pasar nas futuras negociacións non me parece o máis prudente”, “eu creo que as negociacións non van ir por aí, e desde logo as nosas posicións non van ir por aí. Isto é unha constante, tampouco é nada novo. Durante este período de tempo viñemos discutindo co ministro sobre estes temas. Miren o que hai no acordo, e miren o que se dicía. Pois o próximo, se hai firma, haberá máis do mesmo”.

Respecto a a mesa de diálogo social para a modernización do mercado de traballo, o Secretario Xeral de UXT considera que a proposta presentada polo Goberno na última reunión para unha regulación permanente dos  ERTE “hai que estudala e traballala. Fomos os sindicatos os que propuxemos con Rajoy este novo marco novo para negociar os  ERTE”.

Finalmente, negou aos xornalistas que senta utilizado polo Goberno coa posta en escena deste tipo de acordo. “Síntome moi cómodo asinando acordos. Sentiríame moi mal se non tivésemos para asinar acordos. O marco no que se asinen é indiferente. Podería dicir o señor Casado (Presidente do Partido Popular) o mesmo do acordo do SMI que asinamos en condicións moi similares sendo Rajoy o presidente do Goberno. Buscar oposición tentado criticar ás organizacións sociais, ás organizacións empresariais, paréceme que non é a mellor maneira. Nós asinamos con calquera Goberno e en función do contido dos acordos.

Tras preto dun ano de negociación, o Goberno e os interlocutores sociais alcanzaron o pasado luns 28 de xuño un acordo no marco de diálogo social que garante o poder adquisitivo das pensións ligando a súa revalorización anual ao IPC, derroga o factor de sustentabilidade aprobado en 2013 -que será substituído por unha fórmula que se negociará nos próximos meses-, e establécese un amplo conxunto de melloras, como a cotización á Seguridade Social de todas as persoas bolseiras, entre outras medidas.

 

FOLLETO INFORMATIVO SOBRE O ACORDO DE PENSIÓNS

VÍDEO #GANANLAS PERSONAS

Fuente: UGT-Galicia