Migracións

Fecha: 29 Jun 2016

CENTRO DE INFORMACIÓN E ASESORAMENTO SOCIOLABORAL PARA INMIGRANTES DE OURENSE


 
Cofinanciado polo Fondo Social Europeo e o Ministerio de Empleo y Seguridad Social, este Centro ven funcionando en Galicia dende o ano 1992. Dende o ano 2002 ten a categoría de centro de inserción laboral permitíndolle esta nova denominación impartir cursos de formación para os inmigrantes.
 
O obxectivo deste Centro de Información e Asesoramento Sociolaboral de UGT ofrece a información e o asesoramento necesario para resolver as dúbidas e inquietudes que nos formula este colectivo de traballadores estranxeiros, tanto en temas laborais, como sociais e de estranxeiría. A través deste programa, realízanse Itinerarios Individualizados de Inserción Sociolaboral, que van orientados a facilitar o acceso e/ou mantemento no mercado laboral.
 
Os itinerarios integrados de inserción profesional conteñen as seguintes actuacións: Diagnóstico, Preformación, Orientación laboral e Formación Profesional Ocupacional.