FederaciónsFICA | FeSMC | Servizos Públicos | UXP | UU.AA. | AGTAMAR-UPT

FICA

Metalurxia, produtos metálicos, maquinaria, bens de equipo, automoción e compoñentes, electrodomésticos, maquinaria de oficina e varios, construción e materiais, madeira, mobles e industrias manufactureiras, agrario e manipulado hortofrutícola, alimentación, bebidas e tabaco, enerxía, forestal, minería, química e téxtil-pel
R/Miguel Ferro Caaveiro, 12, 2º (San Lázaro)
15707 - Santiago de Compostela
Teléfono: 981 58 97 43
Fax: 981 58 97 58
correo electrónico: fica@galicia.ugt.org
 

 

FeSMC

Comercio e Grandes Almacéns, Operadoras e instaladoras de Servizos Telefónicos, prestación de servizos de telecomunicación e informáticos, Artes Gráficas, Espectáculos, Industria Audiovisual e fotográfica, Prensa, Publicidade, Radiodifusión, Banca, Bolsa, Caixas de Aforro, Caixas Rurais, Establecementos Financeiros de Crédito, Contact Center, Despachos de Técnicos Tributarios e Asesores Fiscais, Empresas de Consultoría, Estudos de mercado e de Opinión Pública, Empresas de Xestión e Mediación Inmobiliaria, Empresas de Traballo Temporal, Xestorías Administrativas, Enxeñerías e Oficinas de Estudos Técnicos, Mediación en Seguros Privados, Notarios e Persoal Empregado, Oficinas e Despachos, Rexistros da Propiedade e Mercantís, Seguros, Reaseguros e Mutuas, Servizos de Prevención Alleos, Aloxamento, establecementos de comidas e bebidas, parques temáticos axencias de viaxes, aluguer de vehículos, bingos, casinos, administracións de loterías, despachos expendedores de xogos do estado e autonómicos, ONCE. salas de apostas empresas de subministración de comidas preparadas, coidadores e monitores de comedores escolares, colectividades, Cabinas telefónicas, desinfección, desinsectación e desratización, xardinería, limpeza de edificios e locais, barberías, institutos de beleza e ximnasios, recuperación de residuos e materias primas secundarias, traballo doméstico, seguridade privada, servizos auxiliares, Compañías Aéreas, Handling, transportes de viaxeiros e mercadorías por estrada, transporte sanitario, autotaxi, paquetería, aparcadoiros, loxísticas, autoestradas de peaxe, transportes de viaxeiros e mercadorías por ferrocarril, operadoras de infraestrutura ferroviaria, trafico marítimo, pesca, acuicultura, portos do Estado, autoridades portuarias, estiba e desestiba, aduanas, consignatarias.
 
R/Miguel Ferro Caaveiro, 12, 1º (San Lázaro)
15707 - Santiago de Compostela
Teléfono: 981 55 46 36
Fax: 981 55 46 36

Páxina web

 

 

Servizos Públicos

Administración Xeral do Estado, Administración Autonómica, Administración Local, Saúde e Servicios Sociosanitarios (inclúe sanidade privada e pública), Postal, Servicios á Comunidade, Persoal Auxiliar de Servicios - Universidade, Persoal Auxiliar de Servicios - Función Pública, Profesorado Universitario, Profesorado de Ensino Público, Ensino Privado, Autoescolas e Academias.
R/Miguel Ferro Caaveiro, 12, 1º-2º
15707 - Santiago de Compostela
Teléfono: 981 57 27 44
Fax: 981 5 7 08 78
Correo electrónico: galicia@ugt-sp.ugt.org

 

UXP

Xubilados e Pensionistas.

 

R/Miguel Ferro Caaveiro, 12, baixo (San Lázaro)
15707 - Santiago de Compostela
Teléfono: 881 03 02 34

 

UU.AA.

Lácteo, Cárnico, Vitícola, Vinícola, Avícola, Porcino.

 

Doutor Maceira, 13, baixo
15706 - Santiago
Teléfono: 981 53 05 00
Fax: 981 53 17 24

AGTAMAR-UPTA

Profesionais e traballadores por conta propia e autónomos.

 

R/ Covadonga, 1-3 1º D
36600 - Vilagarcía de Arousa
Teléfono: 986 56 53 29
 

Páxina web