28 de abril: "Por un dereito á seguridade e saúde no traballo real e efectivo"

Fecha: 24 Abr 2023

A finais dos anos 80 do pasado século, os sindicatos estadounidenses elixiron o 28 de abril como xornada en memoria das vítimas de accidentes de traballo ou de enfermidades de orixe laboral. Esta conmemoración estendeuse na seguinte década polo conxunto do movemento sindical internacional e terminou por dar lugar á declaración do Día internacional da Seguridade e a Saúde no Traballo por parte da OIT en 2003.

En 2023 coinciden, por unha banda, o vixésimo aniversario da declaración oficial do 28 de abril e a aprobación das contornas laborais seguros e saudables como un dos seus cinco principios e dereitos fundamentais na última Conferencia da Organización Internacional do Traballo (OIT); e por outro, un momento crítico da prevención de riscos en España. Por este motivo, UGT e CCOO fan público o manifesto polo 28 de abril de 2023 co lema “Por un dereito á seguridade e a saúde no traballo, real e efectivo”. Para as nosas organizacións é un día de recordo de todas aquelas persoas traballadoras que morreron ou sufriron as consecuencias dos accidentes de traballo e das enfermidades profesionais, tamén para mostrar o noso apoio e solidariedade coas súas familias e compañeiros.

Ademais, é un día de reivindicación e denuncia, xa que temos que visibilizar esta secuela. Cremos que a sociedade normalizou as mortes no traballo. Ademais, nin os Gobernos nin as administracións préstanlle a atención necesaria, algo inadmisible xa que a maioría dos accidentes de traballo poderíanse evitar se se cumprise a normativa en materia de prevención de riscos laborais.

Por este motivo, CCOO e UGT organizaremos ao longo de toda España un gran número de actos e mobilizacións con motivo o 28 de Abril nos días previos á súa conmemoración. No manifesto sinálase como tras o impacto da pandemia, España está a atravesar un período de incremento da incidencia de accidentes de traballo, especialmente intenso no caso dos accidentes mortais, o cal é un indicador da deterioración das condicións laborais. Así mesmo, insístese na invisibilización dos danos debidos ás enfermidades de orixe laboral produto do subregistro de enfermidades profesionais.

O manifesto aborda os cambios necesarios para mellorar a prevención fronte aos axentes canceríxenos, para actuar no ámbito laboral fronte á epidemia de saúde mental ou para afrontar os retos asociados ás transicións dixital e demográfica, así como ao cambio climático, sen esquecer na necesidade de incorporar a perspectiva de xénero na prevención de riscos laborais.

Ademais, este 28 de abril queremos homenaxear e recoñecer especialmente ás persoas traballadoras que morreron ou sofren unha enfermidade por mor do amianto e as súas familias, e especialmente ás mulleres, que en moitos casos tamén enfermaron e morreron por lavar a roupa dos seus familiares expostos a este canceríxeno nos seus postos de traballo.

O manifesto reivindica o cumprimento efectivo nas empresas da lexislación de prevención de riscos laborais e a posta en marcha por parte dos poderes públicos de políticas públicas de saúde laboral, empezando pola aprobación dos plans de acción da recentemente asinada Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2022-2027. E esixe a convocatoria sen demora da Mesa de Diálogo Social en materia de prevención de riscos laborais, anunciada polo Ministerio de Traballo e Economía Social na propia firma da Estratexia.

 

MANIFESTO 28 ABRIL DE 2023

 

 

Fuente: UGT-Galicia