Esta debería ser a lexislatura das contrarreformas ás reformas impostas polo anterior Goberno

Antes decomezar a asemblea de delegados que organizou hoxe UGT-Galicia enSantiago, os secretarios xerais de UGT confederal e do Sindicato enGalicia, Pepe Álvarez e José Antonio Gómez, tiveron un encontrocos medios de comunicación no que explicaron o contido destaasemblea e as mensaxes que se lle van trasladar aos delegados alípresentes procedentes de toda Galicia.

Leer mas…

UGT e CCOO denuncian a cara “B” do turismo en Galicia

Na actualidade atopámonos cunha situación no mercado laboral froito da crise económica iniciada no ano 2008, que provocou unhas elevadas cifras de desemprego e exclusión social, así como, unha redución nos ocupados das condicións socio-laborais reflectidas en baixos salarios, temporalidade e parcialidade.

Leer mas…

O bo dato do paro do mes de xuño vése empañado coa precariedade, os altos niveis de rotación na contratación e unha taxa de cobertura en mínimos históricos

Aínda que melloran certos indicadores do mercado laboral pola estacionalidade, non se crea emprego estable e de calidade


 

UGT-Galicia valora positivamente os datos do paro de mes de xuño, cun descenso do 6 por cento en Galicia, o 3,2 por cento a nivel do Estado, pero lamenta que esta mellora coxuntural non se vexa reflexada na mellora da calidade dos contrato e, sobre todo, da taxa de cobertura do desemprego.

Leer mas…

Dende o 2007 os asalariados galegos perderon 1.211 millóns de euros, mentres que as empresas gañaron 523

Unha aproximación ao reparto da riqueza, cunha desagregación do PIB en termos de renda, reflicte que se no ano 2000 o conxunto da poboación asalariada percibía en Galicia o 46,5 por cento do PIB e o empresariado o 43,4 por cento, pasados 15 anos, dáselle a volta a esta situación. A poboación asalariada percibe o 44,5 por cento do PIB pero é que no caso dos empresarios sube ata o 45,3 por cento.

Leer mas…

FeSP UGT GALICIA valora de xeito positivo o Acordo acadado hoxe coa Xunta de Galicia posto que agora sí recupera a paga extra que será integra en 2017

Dende a Federación de Empregados e Empregadas de Servizos Públicos de UGT-GALICIA (FeSP-UGT de Galicia), e as demais organizacións sindicais dos Servizos Públicos (agás a CIG que se abstivo) acabamos de chegar a Acordo coa Xunta de Galicia  para a extensión do “DEREITO A PERCIBIR PAGA EXTRA PROPORCIONAL DO 1 DE XANEIRO AO 28 DE FEBREIRO DE 2013… a todo o persoal da Xunta de Galicia.

Leer mas…

Páginas