Consello Sindical Interrexional

As organizacións sindicais que constitúen o Consello Sindical Interrexional Galicia-Norte de Portugal (UGT-Galicia, UGT-Portugal, CCOO de Galicia e CGTP-IN) establecen nos Estatutos do CSIr aprobados en 2006 as normas e órganos de goberno que son: Asamblea Xeral e Comisión Executiva.

Asemade están constituídas comisións e grupos de traballo para materias concretas completando así o desenvolvemento deste órgano de participación e acción sindical no ámbito da Eurorrexión.

Os principais obxectivos do CSIr Galicia-Norte de Portugal son os seguintes:

O estudo e valoración dos problemas económicos, socias e laborais, comúns de Galicia e do Norte de Portugal

A coordinación de accións de defensa e promoción que os intereses sociais, políticas económicos, profesionais e culturais das persoas traballadoras.

A participación no desenvolvemento e execución de actividades e labores tendentes a incrementar o benestar social, económico e intelectual das persoas traballadoras no ámbito da Eurorrexión.

A promoción da cooperación interrexional transfronteiriza e a solidariedade das persoas traballadoras de ambas rexións.

A aplicación e execución dos plans bianuais de actividades e das resolucións emanadas do propio CSIr e da Confederación Europea de Sindicatos.

A Presidencia do Consello Sindical Interrexional ten carácter rotatorio sendo elexido cada dous anos como presidente o Sº Xeral de cada un dos sindicatos que o compoñen. Na actualidade estase a desenvolver o Plan de Actividades do CSIr G-NP para 2015 que ten como contidos principais os seguintes:

 

  • Encontro das Inspeccións de Traballo e Autoridade para as Inspeccións de Traballo de Galicia e do Norte de Portugal

  • Xornada de Formación de colaboradores do servicio de EURES-T en sindicatos e asociacións empresariais

  • Encontro para estudio de obstáculos á mobilidade individual e colectiva

  • Foro de emprego para xovenes en Formación Profesional

  • Encontro multisectorial de delegados e delegadas dos sectores industriais

  • Encontro do grupo de traballo de seguridade social e asistencia sanitaria.

  • O Servicio de EURES e a empresa transfronteiriza

 

Estas xornadas celébranse alternativamente en cidades de Galicia e do Norte de Portugal.

Os Consellos Sindicais Interrexionais de Galicia-Norte de Portugal e Castela León-Veiras mantemos unha coordinación a través de encontros específicos e proxectos que se solicitan conxuntamente.

O día 20 de febreiro de 2015 foi asinado na cidade de Porto un Protocolo de Cooperación entre a Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal e o Consello Sindical Interrexional, que ten por obxecto a presentación de proxectos de actuación conxunta ante a Comunidade de Traballo, para que esta entidade os apoie en todos aqueles casos en que a súa execución repercuta nun beneficio social directo que faga mellorar as condicións laborais e asistenciais dos traballadores transfronteirizos potenciando o diálogo social e o achegamento á cidadanía.

Estes proxectos poderán contar con financiación de Fondos Europeos dentro do período de programación comunitaria 2014-2020.

 

Documentación:

ESTATUTOS DO CONSELLO SINDICAL INTERREXIONAL GALICIA/NORTE DE PORTUGAL

Conclusións do Grupo de Traballo Inspeccións de Traballo e Autoridade para as Condicións de Traballo, Galiza - Norte de Portugal. Tui, 24 de abril de 2015

Eures15_1 Conclusións da Xornada de Formación de Colaboradores Eures Transfronteirizo Galicia-Norte de Portugal, para sindicatos e Asociacións Empresariais

Conclusións do Encontro Multisectorial da Industria e da Innovación Tecnolóxica,