Centro de información e asesoramento sociolaboral para inmigrantes de Ourense

Cofinanciado polo Fondo Social Europeo e a Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria do Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este Centro ven funcionando en Galicia dende o ano 1992. Dende o ano 2002 ten a categoría de centro de inserción laboral permitíndolle esta nova denominación impartir cursos de formación para os inmigrantes.

O obxectivo deste Centro de Información e Asesoramento Sociolaboral de UGT ofrece a información e o asesoramento necesario para resolver as dúbidas e inquietudes que nos formula este colectivo de traballadores estranxeiros, tanto en temas laborais, como sociais e de estranxeiría. A través deste programa, realízanse Itinerarios Individualizados de Inserción Sociolaboral, que van orientados a facilitar o acceso e/ou mantemento no mercado laboral.

Os itinerarios integrados de inserción profesional conteñen as seguintes actuacións: diagnóstico, preformación, orientación laboral e formación profesional ocupacional.

 

 

CARTEL INFORMATIVO SOBRE O CENTRO DE INFORMACIÓN E ASESORAMENTO SOCIOLABORAL PARA INMIGRANTES
   
CARTEL ACCIÓNS CIASI

CURSO CARRETILLEIRO