UGT-Galicia aposta por prolongar os ERTES para garantir o emprego

Galicia rexistra case dous puntos máis de incremento que o resto do Estado

UGT-Galicia aposta por prolongar os ERTES para garantir o emprego

Os datos do paro revelan a necesidade de estender as medidas de protección social

Santiago, 5 de maio de 2020.- Os datos do paro do mes de abril, ofrecidos hoxe polo SEPE, amosan o impacto da crise do COVID-19 sobre o mercado de traballo e revelan a necesidade de estender as medidas de protección social e os ERTE.

O número de persoas en situación de desemprego aumentou este mes nun 9,83% (17.148 persoas máis que no mes anterior). Unha porcentaxe de incremento moi superior ao 7,97% que se rexistrou no resto do Estado. En relación a hai un ano, o incremento foi dun 15,28%. Non se constataban incrementos tan altos en Galicia, tanto mensualmente como anualmente, dende o ano 1996.

Estes datos reflicten a finalización dos contratos temporais e os empregos perdidos polos despedimentos, individuais ou colectivos, a pesar de contar coa posibilidade de utilizar ERTE. O volume total de desempregados (191.629) encamíñase ás cifras do acontecido durante a gran recesión. Ademais, estes datos amosan a fraxilidade do mercado laboral, cunha alta porcentaxe de contratación temporal e precaria, que é capaz de destruír emprego dun xeito masivo en poucos días.

Hai que ter en conta que o número de persoas afectadas por ERTES ascende a 200.494, cun total de 35.821 expedientes. Cerca de catro millóns de persoas traballadoras afectadas por este tipo de medida no conxunto do Estado.

Pola súa banda, a caída no número de contratos rexistrados (un 57,3% no mes e un 71,6% no ano), con taxas similares tanto nos indefinidos como nos temporais, avanza outra parte do impacto do coronavirus sobre o emprego. Ademais, dende UGT-Galicia alértase que dende que hai series históricas non se rexistraban caídas tan elevadas.

A afiliación á Seguridade Social amosa unha redución mensual dun 2,8% e dun 3,54% interanualmente, descendendo ata os 974.770 afiliados.

Os datos de protección por desemprego reflicten unha parte da situación actual. Coa información a marzo, a taxa de cobertura era do 64,6% e hai en Galicia aínda 70.500 persoas sen ningún tipo de cobertura.

A crise non finaliza co fin do Estado de Alarma, polo que as medidas de protección deben continuar

UGT-Galica segue apoiando a continuidade das medidas de protección ao emprego e de protección por desemprego, mentres dure a situación de crise. Neste senso, o Sindicato defende a ampliación no tempo do procedemento dos ERTE naqueles sectores produtivos e empresas onde sexa necesario; así como a necesidade de que se aprobe un ingreso mínimo vital de emerxencia, considerando que hai en Galicia un total de 57.200 fogares con todos os activos no paro e 32.700 nos que non entran ingresos.

Para UGT, resulta imprescindible continuar aplicando medidas económicas e laborais que protexan ás persoas que perderon o emprego, non poden acceder a un ou se viron afectados por unha redución de ingresos. Urxe poñer en marcha unha renda mínima conxuntural e extraordinaria que de cobertura a todas aquelas familias que quedaron fóra do escudo de protección social e ata que se faga realidade unha Lei de ingreso mínimo vital.

UGT-Galicia reclama diálogo social coa Xunta para avanzar no deseño dun plan de reconstrución para o impulso económico e social

Ademais, o Sindicato considera que o diálogo social, tanto no Estado como coa Xunta, debe avanzar no deseño dun plan de reconstrución para o impulso económico e social que considere a recuperación como unha oportunidade para cambiar o modelo produtivo e de benestar social, tomando como marco o piar europeo de dereitos sociais e os obxectivos de desenvolvemento sostibles.


 

NOTA: O VOCEIRO DESTE TEMA É O SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DE UGT-GALICIA, JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ CELIS. 638033482.


 


 

GALICIA

abr-20

VARIACIÓN SOBRE

Mes anterior

Mesmo mes ano anterior

%

%

DESEMPREGO

Nº persoas paradas

191.629

17.148

9,83

25.403

15,3

* homes

84.982

9.475

12,55

14.914

21,3

* mulleres

106.647

7.673

7,75

10.489

10,9

* mozos e mozas < 25 anos

9.550

1.070

12,6

1.480

18,3

Por sectores*

 

 

 

 

 

* agricultura

6.385

435

7,3

257

4,2

* industria

21.221

2.176

11,4

2.439

13,0

* construción

16.358

1.915

13,3

2.652

19,3

* servizos

134.031

12.425

10,2

20.829

18,4

* sen emprego anterior

13.634

197

1,5

-774

-5,4

Persoas beneficiarias prestación por desemprego (marzo)

104.024

 

Taxa de cobertura prestación por desemprego (marzo)

64,59

Persoas paradas totais sen ningún tipo de prestación (marzo)

70.457

CONTRATACIÓN

 

 

 

 

 

Nº contratos

23.874

-32.043

-57,3

-60.093

-71,6

* indefinidos (inclúe transformación de contratos en indefinidos)

2.589

-3.802

-59,5

-4.709

-64,5

* temporais

21.285

-28.241

-57,0

-55.384

-72,2

AFILIACÍON Á SEGURIDADE SOCIAL

 

 

 

 

Nº persoas afiliadas/cotizantes (datos provisionais)

974.770

-27.853

-2,8

-35.822

-3,5

Fonte: Gabinete Económico Comisión Executiva UGT Galicia, a partir dos datos do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social