“Primeiro salvar vidas, despois salvar postos de traballo”

Declaración de UGT e CCOO

 

UGT e CCOO consideran que o paquete de medidas aprobado polo Goberno vai na boa dirección, supón un enorme esforzo de recursos públicos, require da corresponsabilidade das empresas e debe completarse para protexer aos colectivos máis vulnerables.

UGT e CCOO fixeron pública unha Declaración considerando que o paquete de medidas aprobadas polo Consello de Ministros vai na boa dirección para mitigar o forte impacto económico e social que xa está a provocar a emerxencia sanitaria que vive España.

Para as dúas organizacións a prioridade absoluta neste momento é que se free a expansión do virus e que se recuperen as persoas afectadas e, no laboral, evitar despedimentos e garantir rendas a quen se vexa afectado pola crise.

En opinión de UGT e CCOO, a caída da actividade económica non ten precedentes, pero a súa duración e intensidade dependerá da contención do proceso de contaxio do COVID19. Nese terreo, ambas as organizacións queren manifestar o seu apoio ao Goberno e ao conxunto de institucións en cantas medidas teña que tomar para deter esta pandemia.

UGT e CCOO distinguen dúas fases na política económica, laboral e social do Goberno: unha de amortiguación e outra de recuperación. E nesa liña propoñen unha serie de medidas que, tras a súa posterior negociación, levaron a un consenso con CEOE e CEPYME para expor a súa execución por parte do Goberno. O aprobado hoxe en Consello de Ministros responde a algunhas desas medidas e, por tanto, a valoración de ambas as organizacións é positiva. Con todo, estas medidas deben ser complementadas durante os próximos días con políticas que protexan aos colectivos máis vulnerables, que poden verse non protexidos plenamente polas medidas acordadas hoxe polo Consello de Ministros.

UGT e CCOO saben que o custo destas medidas adoptadas polo Goberno, e as restantes que demandan os sindicatos, é sen dúbida alto, pero a situación é excepcional e iso require de medidas extraordinarias. Ese esforzo colectivo, financiado con créditos orzamentarios extraordinarios que non afecten á senda de déficit, é a mellor maneira de relanzar a actividade en canto a alerta sanitaria cese.

Ambas as organizacións piden tamén que estas axudas se prorroguen mentres dure a situación de emerxencia sanitaria, social e laboral. Finalmente, ambos os sindicatos agradecen o labor esencial de todas as traballadoras e traballadores que están a soster o país nestes momentos cruciais e vixiarán para que fagan o seu traballo estes días aplicando todas as medidas de protección e cumprindo os protocoles de vixilancia da saúde.

Declaración completa de UGT e CCOO