Os secretarios xerais de UGT-Galicia e UGT-FICA-Galicia visitan aos compañeiros de Endesa encerrados nas Pontes ante a parálise do convenio colectivo

Ossecretarios xerais de UGT-Galicia, José Antonio Gómez, e daFederación galega de Industria, Construción e Agro(UGT-FICA-Galicia), Javier Carreiro, visitaron hoxe aos membros doComité de empresa e outros traballadores e pasivos da factoría deEndesa nas Pontes, que levan pechados dende onte no Mercado vello davila pontesa como símbolo de protesta pola paralización danegociación do convenio colectivo que, despois de dous anos denegociación, máis de 90 reunións infructuosas, leva dende decembrode 2018, momento no que rematou o período de ultraactividade doanterior texto, en punto morto.

Nestesenso, o secretario xeral de UGT-Galicia criticou o bloqueo eintransixencia coa que está a actuar a dirección da empresaeléctrica no contexto das negociacións. Coa única pretensión deprecarizar as condicións laborais e recortar dereitos. Mentres a“chantaxe ao persoal faise cada vez máis incisiva”, Endesa seguea incrementar os seus beneficios e reparte dividendos entre osaccionistas.

Opresidente do Comité de empresa, Luís Varela (UGT), ademais decriticar duramente tamén a actitude intransixente que está a mantera dirección da empresa, o que está a pechar calquera camiño desolución ao conflito, explicou que este encerro, do mesmo xeito queestá a suceder en varias centrais que Endesa ten no resto de España,terá un carácter indefinido, mentres non se abran canles desolución ao conflito laboral que está enriba da mesa xa dende haidous anos.

UGT-Galicia e UGT-FICA-Galicia insta áXunta e Goberno central a acometer un traballo conxunto para evitarque Endesa peche nas Pontes e se traballe nunha transición enxéticaxusta sen que ninguén quede no camiño

Ademaisdisto, tanto Gómez como Carreiro lembraron que no caso das Pontesisto prodúcese nun contexto de incerteza sobre o mantemento e ofuturo da propia planta e, polo tanto, do emprego na mesma. Así,tanto o secretario xeral de UGT-Galicia como o de UGT-FICA-Galiciainstan á Xunta e ao Goberno central a que acometan un traballoconxunto e sen fisuras para evitar que Endesa peche a central galega.Para o que urxen alternativas realistas e viables e dar tempo paraque o proceso de transición enerxética sexa xusto e con garantíassen que as persoas traballadoras queden no camiño.

O Comité de empresa informou que as probasde onte de substitución do 40% do carbón foron tecnicameneteviables. O Comité insiste en que hai alternativas e que hai queseguir loitando polo futuro dun valuarte industrial moi importantepara a comarca e para Galicia

Defeito, na xuntanza de hoxe, o Comité de empresa informou aoSindicato que onte fíxose unha proba técnica para a substitucióndo 40% do carbón por outros combustibles e o resultado foi quetecnicamente a alternativa é viable. O Comité insiste en que haialternativas, hai solucións e aclara en que estas probas foronvisadas en todo momento por un órgano externo á propia empresa, oInstituto para a Diversificación e o Aforro Enerxético, dependentedo Ministerio para a Transición Ecolóxica.

Anteestes resultados esperanzadores, hai que seguir traballando e aempresa non pode seguir escudándose nun posible peche sen buscaralternativas, porque está demostrado que as hai. Dende o Comité deempresa, o seu vicepresidente, Marcos Prieto, fixo fincapé en que sefinalmente se demostra a posibilidade de transición, coasubstitución do 40%, a empresa non ten outra que apostar polacentral das Pontes. Porque se está a falar do futuro do empregodirecto, das auxiliares, transportistas, de toda unha comarca, e undos puntos de referencia industrial de Galicia.