INTERVENCIÓNS DOS S. XERAIS DE UNIÓNS E FEDERACIÓNS

INTERVENCIÓNS DOS SECRETARIOS E SECRETARIAS XERAIS DE UNIÓNS E FEDERACIÓNS

José Carrillo, Secretario Xeral de UGT-Coruña e Cee:

https://youtu.be/iafZRDOrTNE

 

José Antonio Díaz, Secretario Xeral de UGT-Ferrol

https://youtu.be/rtVrpCp1Em4

 

Inma Sieiro, Secretaria xeral de UGT-Compostela e Barbanza

https://youtu.be/TLmJczQYn5s

 

Ángel Tomé, Secretario Xeral de UGT-Lugo, Lemos e Costa

https://youtu.be/ReMWkxFeJcQ

 

Mario Franco, Secretario Xeral de UGT-Ourense, Valdeorras e Verín

https://youtu.be/D-9dIWXRFFs

 

Juan Ramón Vidal, Secretario Xeral de UGT-Pontevedra, Arousa e Deza

https://youtu.be/5oTVCWdAVzM

 

Ernesto Fontanes, Secretario Xeral de UGT-Vigo

https://youtu.be/HhZojQkErqY

 

Javier Carreiro, Secretario Xeral de UGT-FICA de Galicia

https://youtu.be/lpw-XDI8lAc

 

Irene Martínez, Secretaria Xeral de FeSP-UGT de Galicia

https://youtu.be/TTBtGjvYMis

 

Eladio Romero, Secretario Xeral de FeSMC-UGT de Galicia

https://youtu.be/y5lN5nhWf7k