FeSP-UGT confirma ante a Consellería a súa adhesión á folga xeral no sector do ensino do 9 de marzo

A Federación deTraballadores dos Servizos Públicos da UGT confirmou hoxe, xunto aCCOO-Ensino e o Sindicato de Traballadoras e Traballadores doEnsino de Galicia (STEG), a súa adhesión á folga xeral estatal do 9de marzo no sector do ensino por medio dun escrito presentado norexistro xeral da Consellería de Cultura, Educación e OrdenaciónUniversitaria. 

FesP-UGT participará na folga xeral no ámbito do ensino porque nonpode consentir que se exclúa das negociacións para acadar unhanova lei educativa ás organizacións sociais representativas dosdistintos sectores da comunidade educativa: “Esiximos un amploconsenso tanto político como social para acadar unha nova leieducativa“. 

UGT insiste en que “o retraso nos orzamentos do Estado, así como oescaso incremento das partidas dedicadas a educación no proxectode orzamentos galegos impiden a reversión dos recortes eneducación non garantindo a igualdade de oportunidades eprofundando na desigualdade“.