Aumenta o paro e o escaso emprego que se xera é precario con tan só un 7% de contratación indefinida

O desemprego medra, segundo os datos do paro de setembro publicados hoxe polos servizos públicos de emprego. O escaso emprego que se crea é moi precario, sendo a porcentaxe de contratación indefinida sobre o total de tan só o 7,21 por cento, e mantéñense os altos niveis de desprotección, xa que a taxa de cobertura deixa fóra ao 46,7 por cento dos desempregados.

Leer mas…

A evolución da sinistralidade nos primeiros meses de 2016, con 22 falecidos, sitúa a Galicia á cabeza do Estado cunha incidencia que duplica a media estatal

Os datos referidos á sinistralidade rexistrada en Galicia nos seis primeiros meses do ano reflicten que esta non cesa e, ademais, os accidentes de carácter mortal sitúan a esta comunidade á cabeza do Estado no relativo aos índices de incidencia, é dicir, cando se relaciona o número de accidentes coa poboación asalariada. É evidente que, á vista dos datos, aínda

Leer mas…

O bo dato do paro do mes de xuño vése empañado coa precariedade, os altos niveis de rotación na contratación e unha taxa de cobertura en mínimos históricos

Aínda que melloran certos indicadores do mercado laboral pola estacionalidade, non se crea emprego estable e de calidade


 

UGT-Galicia valora positivamente os datos do paro de mes de xuño, cun descenso do 6 por cento en Galicia, o 3,2 por cento a nivel do Estado, pero lamenta que esta mellora coxuntural non se vexa reflexada na mellora da calidade dos contrato e, sobre todo, da taxa de cobertura do desemprego.

Leer mas…

UGT-Galicia saúda o dato do paro do mes de maio, aínda que alerta sobre a precariedade e temporalidade do emprego que se crea

UGT-Galicia recoñece o bo dato do paro referido ao mes de maio, aínda que alerta que se continúa afondando na senda da precariedade e temporalidade dos meses anteriores. Un claro reflexo isto da estacionalidade do mercado laboral galego, vinculada a actividades ligadas á temporada de verán e primavera.

Leer mas…

Rotación, temporalidade e estacionalidade debuxan un mercado laboral inestable que provoca peores cotizacións á Seguridade Social

Os datos facilitados hoxe polo INEM, aínda que reflicten unha caída do desemprego, tamén apuntan a que a creación de postos de traballo que tivo lugar neste mes estivo marcada pola rotación, temporalidade e estacionalidade (Semana Santa). Todo isto contribúe a debuxar un mercado laboral inestable, no que o emprego que se crea é temporal e precario, basicamente como consecuencia da reforma laboral. Este emprego de baixa calidade conduce a menos e peores cotizacións á Seguridade Social, o que pon en risco as pensións.

Leer mas…

Un ano máis, UGT-Galicia denuncia que as mulleres non traballan en igualdade de condicións cos homes, non cobran o mesmo nin hai un reparto equilibrado na atención ás responsabilidades familiares

Co gallo da celebración o vindeiro 8 do Día internacional damuller traballadora, a secretaria de Igualdade, Xuventude eMovementos Sociais de UGT-Galicia, Mónica Rodríguez, ven de ofreceren Santiago unha rolda de prensa coa que se pretende arroxar luzsobre a situación da muller en Galicia no eido laboral.

Leer mas…

Páginas