Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Inicio
AL DÍA >

  Que vantaxes supón afiliarse a UGT?

  As vantaxes de estar afiliado/a a un sindicato organizado e estruturado, como UGT, son numerosas:

  Información e asesoramento permanente

  Gabinetes Xurídicos Especializados (avogados/as laboralistas, etc.)
  Contratación, salarios, vacacións, nóminas, xornadas, convenios colectivos, liquidacións, finiquitos, xubilacións, pensións, Seguridade Social, despedimentos, etc.
  Expedientes de regulación
  Protección por desemprego
  Prevención de riscos laborais
  Formación contínua adaptada aos postos de traballo
  Formación sindical específica aos delegados/as de persoal, membros de comités e delegados/as de Saúde Laboral

  Outros servizos

  Vacacións, viaxes e hoteis 
  Campamentos infantís de verán
  Ocio: residencias, tempo libre
  Establecementos concertados
  Seguro de Accidentes en caso de morte, a partir dun ano de afiliación ininterrumpida a UGT

  Contía das cotas de afiliación a UGT para o ano 2018

  Cota Básica Confederal para 2019

  12,50 euros mensuais

  ​A Cota Ordinaria, cuxos tipos e contía establecen no seu Congreso Federal as Federacións Estatais, deben respectar un mínimo igual á Cota Básica Confederal.

   

  Cota Reducida

  8,75 euros mensuais

  A Cota Reducida aplicarase aos afiliados cuxos ingresos anuais íntegros procedentes de rendas do traballo ou protección por desemprego sexan iguais ou inferiores en cómputo anual a 1,50 veces o Salario Mínimo Interprofesional.

  ​Tamén poderá aplicarse a determinados colectivos e situacións específicas, cando así o prevexan os Estatutos Federais.


  Cotas Especiais para Xubilados (tipo  C)

  6,25 euros mensuais

  Aplicarase ás persoas adscritas da Unión de Xubilados e Pensionistas ( UJP) cuxos ingresos anuais íntegros sexan superiores a 1,50 veces o Salario Mínimo Interprofesional.​

  Afiliados pertencentes aos diversos sectores en que se organiza a Unión Estatal de Traballadores por Conta Propia.

   

  Cotas Especiais para UPA e  UPTA

  4,38 euros mensuais (Aplicarase aos seus afiliados)​


  Cotas Especiais para Xubilados e Parados (tipo D)

  3,75 euros mensuais​

  Aplicarase ás persoas adscritas da Unión de Xubilados e Pensionistas ( UJP) cuxos ingresos anuais íntegros sexan inferiores a 1,50 veces o Salario Mínimo Interprofesional e aos afiliados e afiliadas que se atopen en situación de paro e carezan de ingresos ou prestacións.

  SERVIZOS E ACORDOS CON ESTABLECIMENTOS PROPIOS EN CADA COMARCA

  ​COMARCA DE OURENSE, VALDEORRAS E VERÍN​

  COMARCA DE ​VIGO​​

  COMARCA DE LUGO, LEMOS E COSTA LUCENSE  AFILIADOS y AFILIADAS ACCEDER
  BUSCAR
  REDES SOCIALES
  Logo

  Unión Xeral de Traballadores. Miguel Ferro Caaveiro12; 15707 SANTIAGO. Telf.: 981. 577. 171 Fax: 981. 599. 438   |   UGT é membro da CES e da CSI

  [Aviso Legal] [Versión Móvil].