Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Inicio
AL DÍA >
NOTICIAS
Baixa o paro, aínda que empeora a calidade do emprego que depende basicamente do sector servizos

Baixa o paro, aínda que empeora a calidade do emprego que depende basicamente do sector servizos

UGT-Galicia insta ao Goberno a que se comprometa a derrogar as reformas laborais e mellorar a protección por desemprego para conseguir unha recuperación económica e social reais

UGT-Galicia | martes, 2 de julio de 2019

Hoxe fixéronse públicos os datos do paro do mes de xuño e, como ven sendo habitual, baixa o paro pero empeora a calidade do emprego e a a protección das persoas que están en situación de desemprego, o que potencia a risco de pobreza e exclusión social entre os fogares. Ademais, a creación de emprego resulta claramente estacional, dependendo do sector terciario, un emprego marcado, sobre todo, pola temporalidade e parcialidade.

En Galicia o paro baixa no mes de xuño nun 3,46%, con 155.249 persoas desempregadas, 5.556 menos que no mes anterior. No Estado o número de persoas no desemprego ascende a 3.015.686, cunha baixada no mes do 2,07%. En relación a hai un ano, o paro baixa un 9%, 14.816 desempregados menos en Galicia.

A brecha no desemprego persiste, 90.351 mulleres no paro, fronte a 64.898 homes

Por sexos, a evolución no mes do desemprego é similar entre homes e mulleres, no primeiro caso baixa nun 3,47% e no segundo nun 3,44%. Aínda así a brecha no desemprego persiste, o 58,2% das persoas en paro son mulleres, 90.351, fronte a 64.898 homes.

O desemprego entre os máis mozos, menores de 25 anos, cae nun 10,35%, dun xeito máis acusado que no resto de idades, basicamente pola modalidade de contratos de temporada que se ofertan que facilita a incorporación dos máis mozos ao mercado laboral.

Por sectores, dáse unha contracción en todos eles, do 5,17% no primario; 3,94% no colectivo de sen emprego anterior; 3,44% nos servizos; 3,1% na industria; e un 2,8% na construción. Aínda así, a maior caída en termos absolutos prodúcese nos servizos, debido á estacionalidade, baixando o paro en 3.763 persoas, o 67,7% da contracción do desemprego.

En termos anuais a contracción foi do 16,73% na construción; do 10,19% no colectivo de sen emprego anterior; do 9,69% no primario; o 8,53% na industria; e o 7,42% nos servizos, aínda que a maior caída en termos absolutos dáse de novo neste sector, con 8.469 desempregados menos, aínda que tamén é reseñable a caída na construción, en 2.560 desempregados, basicamente, polo inicio da “operación asfalto”.

O 57,2% do total da caída do paro en Galicia o asume o sector terciario, polo comezo da temporada estival, o que debuxa un mercado laboral precario e estacional

En termos absolutos, a causa do comezo da temporada estival e o alto nivel de terciarización da nosa economía, onde máis se contrae o desemprego é no sector servizos, en 3.763 persoas no mes e 8.469 no anos. Representando este sector o 57,2% do total da caída do paro en Galicia.

Case 100.000 contratos para tan só 6.786 persoas afiliadas/cotizantes. Rotación e precariedade na contratación

Un mes máis, a precariedade do mercado laboral galego reflíctese coa análise da contratación, 98.785 contratos nun mes para tan só un incremento de 6.786 persoas afiliadas/cotizantes. En canto á modalidade de contratación medra a indefinida nun 0,13%, fronte ao 4,1% da temporal. Así, a porcentaxe de contratación indefinida é de tan só o 7,59%.

En relación a hai un ano, o número de contratos baixan nun 4,71%, baixando a indefinida nun 9,5% e a temporal nun 4,3%.

Precariedade na cobertura por desemprego. Situación límite de exclusión social e pobreza

En canto á cobertura por desemprego, Galicia continúa inmersa na precariedade, con 84.876 beneficiarios de prestacións, deixando fóra do sistema a 75.929 persoas, tanto en conta tanto aos que teñen dereito á cobertura como aos que non o xeraron previamente. Queda así a taxa de cobertura no 57,9%, fronte ao 60,1% do resto do Estado.

Pero é que a precariedade tamén impera no desemprego, xa que tan só hai 36.622 persoas beneficiarias de prestacións por desemprego de carácter contributivo, o 43,14% do total, o resto son de carácter asistencial, o que conduce a preocupantes situación de risco de pobreza e exclusión social, dada a baixa contía destas últimas.Derrogar as reformas laborais, mellorar a protección por desemprego e activar plans de choque polo emprego de calidade e con dereitos

Por todo isto, por un emprego que medra pero de xeito estacional e precario, UGT insistirá ante o novo Goberno na necesidade de derrogar xa as reformas laborais e mellorar a protección por desemrpego, cuestións imprescindibles para unha recuperación económica e social xusta e real.

Ao Goberno galego, dentro das súas competencias en materia de emprego, o Sindicato demándalle o desenvolvemento de plans de choque polo emprego de calidade e con dereitos. Máis emprego de calidade, para combater o desemprego estrutural e a precariedade laboral, deben ser obxectivos prioritarios das administracións, tanto da Xunta como do Goberno central.

GALICIA

Xuño 2019

VARIACIÓN SOBRE

Mes anterior

Mesmo mes ano anterior

%

%

DESEMPREGO

Nº persoas paradas

155.249

-5.556

-3,46

-14.816

-8,7

* homes

64.898

-2.335

-3,47

-6.907

-9,6

* mulleres

90.351

-3.221

-3,44

-7.909

-8,0

* mozos e mozas < 25 anos

6.902

-797

-10,4

-869

-11,2

Por sectores*

 

 

 

 

 

* agricultura

5.576

-304

-5,2

-598

-9,7

* industria

17.575

-563

-3,1

-1.640

-8,5

* construción

12.746

-367

-2,8

-2.560

-16,7

* servizos

105.707

-3.763

-3,4

-8.469

-7,4

* sen emprego anterior

13.645

-559

-3,9

-1.549

-10,2

Persoas beneficiarias prestación por desemprego (maio)

84.876

 

Taxa de cobertura prestación por desemprego (maio)

57,90

Persoas paradas totais sen ningún tipo de prestación (maio)

75.929

CONTRATACIÓN

 

 

 

 

 

Nº contratos

98.785

3.583

3,8

-4.885

-4,7

* indefinidos (inclúe transformación de contratos en indefinidos)

7.497

10

0,1

-786

-9,5

* temporais

91.288

3.573

4,1

-4.099

-4,3

AFILIACÍON Á SEGURIDADE SOCIAL

 

 

 

 

Nº persoas afiliadas/cotizantes (datos provisionais)

1.025.192

6.786

0,7

18.693

1,9

Fonte: Gabinete Económico Comisión Executiva UGT Galicia, a partir dos datos do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social
Noticias Relacionadas
VolverVolver
AFILIADOS y AFILIADAS ACCEDER
BUSCAR
REDES SOCIALES
Logo

Unión Xeral de Traballadores. Miguel Ferro Caaveiro12; 15707 SANTIAGO. Telf.: 981. 577. 171 Fax: 981. 599. 438   |   UGT é membro da CES e da CSI

[Aviso Legal] [Versión Móvil].