Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Inicio
AL DÍA >
NOTICIAS
UGT-Galicia propón un plan de choque polo emprego e mellorar a empregabilidade das persoas en paro

UGT-Galicia propón un plan de choque polo emprego e mellorar a empregabilidade das persoas en paro

O Sindicato denuncia que o peso dos contratos a tempo parcial ou temporais ocupa cada vez maior parte do mercado laboral

UGT-Galicia | lunes, 6 de mayo de 2019

Aínda que o paro baixa, propio deste mes, despois das contratacións de Semana Santa e xa o comezo das contratacións do verán, é dicir, de novo un claro comportamento estacional, a UGT-Galicia preocúpalle moito o peso dos contratos a tempo parcial e os temporais, así como, o elevado volume de desemprego estrutural, de longa duración, sen dereito a prestacións, consecuencia da ausencia histórica das políticas de emprego axeitadas.

O Sindicato considera que o Goberno que se configure tras as recentes eleccións, así como a Administración galega dentro das súas competencias, deben configura un plan de choque polo emprego con carácter inmediato para establecer medidas vinculadas á preservación do medio ambiente, como a limpeza das ribeiras dos ríos, os bosques e as costas. Ademais de profundar na protección ás persoas, fortalecer o papel dos servizos públicos de emprego e mellorar a empregabilidade das persoas no desemprego.

Así, en Galicia contráese o paro no mes de abril un 2,7%, evolución similar con respecto ao que sucede no Estado, no que cae tamén o 2,8%. Temos 166.226 persoas desempregadas en Galicia, 4.615 menos que no mes anterior. No Estado hai 3.163.566 persoas desempregadas, unha contracción no mes de 91.518 persoas.

Se temos en conta a variación interanual, hai en Galicia unha contracción do 8,8%, 16.065 persoas desempregadas menos e neste caso cunha contracción moito maior que na media estatal, onde foi do -5,2% (172.302 menos).As mulleres seguen a ser as grandes prexudicadas

Por sexos, hai unha mellor evolución do desemprego nos homes, xa que neles cae no mes no 3,1% e nas mulleres cae menos, o 2,4%. Incrementa a peor posición das mulleres que os homes, hai unha fonda brecha por sexos no desemprego, o 57,8% do total. As cifras falan por si mesmas, 70.068 homes e 96.158 mulleres. No ano mentres que nos homes cae o 10,3% nas mulleres o 7,7%.

Son 8.070 mozos e mozas menores de 25 anos desempregados, cae no mes o 4,5%, con maior intensidade, 1,8 puntos máis que no conxunto de idades. No ano a caída tamén moi superior á do conxunto de idades, nos menores de 25 anos diminúe o 11,3%.

Ao analizar por sectores de actividade, prodúcese unha contracción en todos os sectores, con maior contundencia nos servizos, o -3,4%; o -2,0% na construción; o -1,3% na industria; o -0,7% no sector primario e o -0.4% no colectivo de sen emprego anterior. Nos servizos cae o desemprego en 3.991 persoas, o 87% da caída do paro. Nun mes que inclúe a Semana Santa, o turismo, comercio e hostalaría disparan as súas contratacións. Tamén é un mes no que se abren moitas contratacións fixas descontinuas ate outubro.

En termos absolutos, dado o seu volume de ocupación, de terciarización da economía, no que máis se contrae é no dos servizos, no ano -8.931. Na construción contráese o -19%; no colectivo sen emprego anterior, o -9,4% ; na industria o -9,1%; no primario, o – 8,2%; e nos servizos, o -7,3%.

Máis de 80.000 contratos para tan só 6.187 afiliados máis á Seguridade Social

Cos datos de abril compróbase que se fixeron 83.967 contratos nun mes para un incremento de 6.187 afiliados tan só, medrando con respecto ao mes anterior o 11,2%. No mes medra tanto a indefinida como a temporal, pero mentres que na indefinida medra un 1,6%, na temporal faino o 12,2%. No mes de abril, pola Semana Santa, as contratacións temporais dispáranse.

Con respecto ao ano pasado, aumento do 2,6% da contratación, pero caída contundente da indefinida, o -11,2%, e medra o 4,1% a temporal .

Tan só o 8,69% son contratacións indefinidas

A porcentaxe de contratación indefinida é do 8,69% (no mes de abril do ano pasado foi superior, o 10,4%). Pero temos que ter en conta que o ano pasada a Semana Santa non foi en abril.

Unha taxa de cobertura por desemprego baixísima e de carácter asistencial

O número de beneficiarios de prestacións foi de 89.879 (último dato dispoñible o de marzo). A taxa de cobertura foi do 57,5%, deixando fora do sistema de protección por desemprego a 80.972 persoas, tendo en conta tanto aos que teñen dereito a cobertura por desemprego como aos que non o xeraron previamente. No Estado a taxa de cobertura é superior no mes, do 59,6%.

Hai 40.274 persoas beneficiarias de prestacións por desemprego de carácter contributivo, tan só o 44,8% do total, o que indica a precariedade na cobertura por desemprego, e cun importe medio de 789,3euros (Contía media prestación contributiva percibida por beneficiario (euros/mes)). (817,8 euros no Estado)

A gran maioría da cobertura dos desempregados é de carácter asistencial, ben sexan Subsidio (42.266) Renda activa de inserción (7.332 persoas perceptoras) ou Programa de activación emprego (7 persoas beneficiarias).

Supérase o millón de persoas afiliadas/cotizantes a Seguridade Social, foron 1.010.592 as persoas no mes, medrando con respecto ao mes anterior o 0,6%, evolución menos acusada que no Estado no que medra o 0,98% (hai 19.230.362 afiliados / cotizantes).

No ano en Galicia medra un 2,14% en 21.175 persoas, con menor incidencia que no Estado, onde foi do 2,95% (551.901máis).

NOTA: O VOCEIRO DESTE TEMA É JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ CELIS, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN E ADMINISTRACIÓN DE UGT-GALICIA. TELÉFONO: 638033482.GALICIA

abr-19

VARIACIÓN SOBRE

Mes anterior

Mesmo mes ano anterior

%

%

DESEMPREGO

Nº desempregados rexistrados

166.226

-4.615

-2,70

-16.065

-8,8

* homes

70.068

-2.230

-3,08

-8.005

-10,3

* mulleres

96.158

-2.385

-2,42

-8.060

-7,7

Nº parados mozos < 25 anos

8.070

-380

-4,5

-1.031

-11,3

Nº desempregados por sectores*

 

 

 

 

 

* agricultura

6.128

-42

-0,7

-545

-8,2

* industria

18.782

-242

-1,3

-1.885

-9,1

* construción

13.706

-281

-2,0

-3.214

-19,0

* servizos

113.202

-3.991

-3,4

-8.931

-7,3

* sen emprego anterior

14.408

-59

-0,4

-1.490

-9,4

Beneficiarios prestación por desemprego (marzo)

89.879

 

Taxa de cobertura prestación por desemprego (marzo)

57,48

Parados totais sen ningún tipo de prestación (marzo)

80.962

CONTRATACIÓN

 

 

 

 

 

Nº contratos

83.967

8.432

11,2

2.123

2,6

Nº contratos indefinidos (inclúe transformación de contratos en indefinidos)

7.298

118

1,6

-919

-11,2

Nº contratos temporais

76.669

8.314

12,2

3.042

4,1

AFILIACÍON Á SEGURIDADE SOCIAL

 

 

 

 

Nº afiliados/cotizantes (datos provisionais)

1.010.592

6.187

0,6

21.176

2,1


Fonte: Gabinete Económico Comisión Executiva UGT Galicia, a partir dos datos do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social​

Noticias Relacionadas
VolverVolver
AFILIADOS y AFILIADAS ACCEDER
BUSCAR
REDES SOCIALES
Logo

Unión Xeral de Traballadores. Miguel Ferro Caaveiro12; 15707 SANTIAGO. Telf.: 981. 577. 171 Fax: 981. 599. 438   |   UGT é membro da CES e da CSI

[Aviso Legal] [Versión Móvil].