Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Inicio
AL DÍA >
NOTICIAS
Gabinetes de Asistencia Técnica en Prevención de Riscos Laborais  AT 2018/0080

Gabinetes de Asistencia Técnica en Prevención de Riscos Laborais AT 2018/0080

| miércoles, 10 de abril de 2019

SERVIZO DE ASESORAMENTO E INFORMACIÓN EN PRL DE UGT-GALICIA

Desde UGT-Galicia e co financiamento da Fundación Estatal para a Prevención de Riscos Laborais (FEPRL), puxemos en marcha a acción denominada "SERVIZO DE ASESORAMENTO E INFORMACIÓN EN PRL DE UGT-GALICIA", co código da acción AT2018-0080,  a través da cal desenvolvemos os seguintes proxectos:

DenominaciónTipo proxecto
Gabinete asistencia técnica prlAsistencia técnica
Campaña informativa seguridad vial laboralInformación y promoción del cumplimiento de la normativa


Con estes proxectos pretendemos acadar os seguintes obxectivos xerais:

  • Fomento e o desenvolvemento dunha cultura preventiva que permita a implantación da Prevención de Riscos Laborais dunha forma eficaz e eficiente.
  • Xeración e desenvolvemento de ferramentas, referencias e recursos intersectoriales como apoio da actividade preventiva.
  • O deseño, desenvolvemento ou implantación de modelos de xestión preventiva intersectoriales. Mellora estrutural e o desenvolvemento tecnolóxico con integración da seguridade e saúde achegando beneficios e melloras nas condicións de traballo.
  • Mellora das condicións de seguridade e saúde no traballo, fomentando a aplicación de criterios de xestión responsable e saudable Accións encamiñadas á redución da sinistralidade.
  • Impulsar a regulación en materia de prevención de riscos laborais no marco da negociación colectiva de ámbito estatal ou supra-autonómico, conforme ao disposto no Título III do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores


Campaña informativa seguridad vial laboral

Trátase con este proxecto de sensibilizar fronte aos accidentes de traballo relacionados co tráfico que se poidan producir "en misión" ou " in itinere", xa sexa con vehículos da empresa ou particulares.

Para acadar este obxectivo, desenvolverase unha campaña informativa co seguinte contido:

  • Un tríptico específico co obxecto de informar e sensibilizar a traballadores sobre esta cuestión.
  • Unha guía técnica, sobre os riscos vinculados á seguridade laboral viaria.

 

Gabinete de asistencia técnica en prl

Co Gabinete de asesoramento técnico, prestamos un servizo de asistencia legal e técnica sobre a correcta aplicación da normativa de prevención. Sobre as facultades e competencias dos/ as delegados/ as de prevención, dereitos de información, consulta e participación, así como sobre as obrigacións legais de todos os suxeitos implicados nesta materia e os distintos tipos de responsabilidades, así como das distintas modalidades de organización da actividade preventiva. Asesoramos sobre a correcta realización das avaliacións de riscos e a súa consecuente planificación, así como promovemos e asesoramos na integración de cláusulas preventivas na negociación colectiva.


​Donde estamos:

CadroGbTec.jpg


DOCUMENTACIÓN PARA DESCARGAR:

EL TRÁFICO COMO RIESGO LABORAL (Tríptico) ​
Noticias Relacionadas
VolverVolver
AFILIADOS y AFILIADAS ACCEDER
BUSCAR
REDES SOCIALES
Logo

Unión Xeral de Traballadores. Miguel Ferro Caaveiro12; 15707 SANTIAGO. Telf.: 981. 577. 171 Fax: 981. 599. 438   |   UGT é membro da CES e da CSI

[Aviso Legal] [Versión Móvil].