Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Inicio
AL DÍA >
NOTICIAS
O emprego precario domina o mercado de traballo con 118.568 contratos para só 15.045 afiliados máis na Seguridade Social e con tan só un 6,8% de contratación indefinida

O emprego precario domina o mercado de traballo con 118.568 contratos para só 15.045 afiliados máis na Seguridade Social e con tan só un 6,8% de contratación indefinida

UGT-Galicia | jueves, 2 de agosto de 2018

Osdatos de paro correspondentes ao mes de xullo, publicados hoxe poloServizo Público de Emprego Estatal, amosan un descenso do desempregode 6.653 persoas no mes (3,91%), o que sitúa a cifra total deparados en 163.412. Interanualmente, o paro baixa un 10,1%, 18.459persoas desempregadas menos.

Senembargo, e a pesar destas cifras, UGT-Galicia amosa a súapreocupación porque as estatísticas feitas públicas hoxe deixan aodescuberto as deficiencias estruturais do modelo produtivo e afraxilidade do mercado laboral galego.

Aprecarización do emprego é evidente baixo o predominio dacontratación temporal que configura unha tendencia estrutural domercado de traballo. Fanse 118.568 contratos no mes pero tan sómedra a afiliación á Seguridade Social en 15.046 e, por outrabanda, a porcentaxe de contratación indefinida sobre o total é detan só o 6,8%. No mes medra a contratación un 14,4%. A temporalfaino nun 16% pero cae a indefinida nun 2,8%.

ParaUGT-Galicia urxe derrogar as reformas laborais impostas dende 2010,en especial a de 2012, que non só fracasaron no obxectivo demellorar a calidade do emprego senón que, ademais, van precarizandomes a mes o mercado de traballo e deteriorando os ingresos daSeguridade Social.

Fórada protección por desemprego case 90.000 persoas en Galicia

Taménresulta imprescindible reforzar as prestacións por desemprego. Ataxa de cobertura é do 51,7%, fronte ao 57,5% do resto do Estado.Quedan fóra da protección 89.940 persoas, tendo en conta tanto aosque teñen dereito a cobertura como aos que non. E, ademais, tan sóhai 34.577 persoas beneficiarias de prestacións de caráctercontributivo, o 43,2% do total, o que apunta á precariedade nacobertura por desemprego. Para UGT-Galicia, hai que aumentar o graode protección, emprendendo a derrogación dos cambios normativosimplantados polo Goberno do PP no sistema de prestacións pordesemprego, contributivas e asistenciais, en canto ás condicións ecriterios de acceso, tempo de duración e contías, entre outrosaspectos.

Nestecontexto tamén hai que potenciar as políticas activas de empregodende o público, xa que estas non poden orientarse en exclusiva asubvencionar ao sector privado. Encanto á dotación orzamentaria para as políticas activas de empregoda Xunta, esta diminuíu en 133 millóns de euros dende o ano 2008,en máis da terceira parte, nun 35%.

Así,para a función “Promoción do emprego e institucións do mercadode traballo” no 2008 orzamentábanse 379 millóns de euros nestaComunidade. Baixando unha década despois a 246 millóns. Mentres queo Orzamento total da Xunta cae nunha década nun 7,2%, as partidasadicadas á Promoción do emprego e fan nun 35%.

UGTtamén reclama que se dote ao Plan director polo emprego digno dosrecursos económicos e humanos suficientes para combater a fraude nacontratación e vixiar a causalidade da contratación temporal e atempo parcial que, ademais, aumenta de xeito espectacular concarácter estacional.

ParaUGT, é necesario poñer en marcha un plan de choque para o empregono marco do diálogo social, co fin de mellorar a calidade doemprego, a empregabilidade e lograr a inserción permanente daspersoas en desemprego, especialmente, aquelas con maioresdificultades de acceso ao mercado laboral.

O58,3% do desemprego en Galicia ten rostro de muller

Continuandocoa análise dos datos, obsérvase que continúa a peor evolución dodesemprego nas mulleres. Cae o paro nun 3% entre as mulleres galegas,fronte ao descenso do 5,2% entre os homes. A fenda no desempregopersiste, o 58,3% do paro ten rostro de muller en Galicia.

Entreos menores de 25 anos o paro baixou un 5,3% no mes e un 13,8% no ano.E, por sectores, paro baixou no primario nun 9,62%; na construción,nun 4,82%; un 4,75% na industria; e no sector servizos nun 3,69%.GALICIA

Xullo 2018

VARIACIÓN SOBRE

Mes anterior

Mesmo mes ano anterior

%

%

DESEMPREGO

Nº desempregados rexistrados

163.412

-6.653

-3,9

-18.459

-10,1

* homes

68.078

-3.727

-5,2

-10.345

-13,19

* mulleres

95.334

-2.926

-3,0

-8.114

-7,84

Nº parados mozos < 25 anos

7.359

-412

-5,3

-1.181

-13,8

Nº desempregados por sectores*

 

 

 

 

 

* agricultura

5.580

-594

-9,6

-776

-12,2

* industria

18.303

-912

-4,7

-2.660

-12,7

* construción

14.568

-738

-4,8

-3.739

-20,4

* servizos

109.962

-4.214

-3,7

-9.967

-8,3

* sen emprego anterior

14.999

-195

-1,3

-1.317

-8,1

Beneficiarios prestación por desemprego (xuño)

80.125

 

Taxa de cobertura prestación por desemprego (xuño)

51,74

Parados totais sen ningún tipo de prestación (xuño)

89.940

CONTRATACIÓN

 

 

 

 

 

Nº contratos

118.568

14.898

14,4

10.990

10,2

Nº contratos indefinidos (inclúe transformación de contratos en indefinidos)

8.052

-231

-2,8

1.411

21,2

Nº contratos temporais

110.516

15.129

15,9

9.579

9,5

AFILIACÍON Á SEGURIDADE SOCIAL

 

 

 

 

Nº afiliados/cotizantes (datos provisionais)

1.021.545

15.046

1,5

24.947

2,5

Fonte: Gabinete Económico Comisión Executiva UGT Galicia, a partir dos datos do MEYSS
Noticias Relacionadas
VolverVolver
AFILIADOS y AFILIADAS ACCEDER
BUSCAR
REDES SOCIALES
Logo

Unión Xeral de Traballadores. Miguel Ferro Caaveiro12; 15707 SANTIAGO. Telf.: 981. 577. 171 Fax: 981. 599. 438   |   UGT é membro da CES e da CSI

[Aviso Legal] [Versión Móvil].